Hệ Thống Tra Cứu Đại học Tây Đô

Tra cứu kết quả trúng tuyển Thạc sĩ 2024

Nhập số báo danh

Ghi chú

Môn 1: Môn cơ sở ngành

Môn 2: Môn chuyên ngành

Môn 3: Môn tiếng anh

Phát giấy báo trúng tuyển từ 14-25/6/2021

Nhận hồ sơ nhập học từ 21-28/6/2021

Ngày nhập học dự kiến: 10/7/2021